30 JUL.
  • #general

Comunicat als socis - Assemblea

S’Arenal, 27 de juliol de 2020

 

Benvolgut/da soci/a,

Com bé sap, anualment se celebren al Club dues assemblees ordinàries; una el desembre i l’altra el juny.

Degut a la situació sanitària actual, l’assemblea corresponent al primer semestre de l’any encara no s’ha pogut convocar. En aquests moments (segons la legislació aplicable) s’hauria de fer amb un màxim de 30 persones si fos en un lloc tancat o 70 persones en un espai obert.

Per una altra banda, les autoritats sanitàries segueixen aconsellant no celebrar reunions que no siguin estrictament necessàries.

Degut a que aquesta junta directiva no pot limitar l’accés a cap soci no córrer riscos innecessaris, s’ha decidit aplaçar aquesta assemblea fins que la situació ho permeti.

Els estatuts del club permeten la celebració d’una única assemblea a l’any; tot i que la nostra intenció és intentar celebrar les dues que normalment duem a terme.

Amb l’objectiu d’informar-lo de l’estat econòmic i social del club, li fem saber que en cas de no poder-se celebrar una assemblea durant el mes de setembre, es convocaria una conferència telemàtica. El format d’aquesta conferència seria el que normalment seguim a les assemblees, tot i que lògicament no tindria consideració com a tal i li faríem arribar la invitació i instruccions oportunes per participar a aquesta reunió.

Mentrestant i esperant que la salut l’hagi respectat a vostè i a la seva família, rebi una afectuosa salutació.

 

La Junta Directiva

 

PARTNERS CNA

C/ Roses, s/n. Llucmajor · 07600 Mallorca · Telf. 971 440 142