Política de Qualitat i Medi ambient

El Club Nàutic S’Arenal, que desenvolupa activitats relacionades amb el món Nàutic i esportiu, es compromet a satisfer les necessitats i expectatives dels seus socis i client oferint un servei de qualitat basat en la millora continuada, gestionant els processos i fent-los més eficients.

En l’àrea medi-ambiental ens comprometen a complir amb la legislació vigent en el marc de la normativa que ens és d’aplicació i ajudant a que sigui coneguda per tots els socis i clients del nostre Club.

Igualment ens comprometem a minimitzar el consum de recursos en la mesura possible, posar tots els mitjans que estiguin a la nostra disposició per a prevenir la contaminació així como donar als residus generats el tractament que els hi correspongui depenent de les seves característiques. 

Per últim, ens comprometem a conscienciar als nostres socis, clients i proveïdors de la importància de la cura i preservació del medi ambient i en aquest sentit el personal del nostre Club ha rebut la formació oportuna i està preparat per a respondre a qualsevol dubte que pugui sorgir al respecte.

Per aconseguir la màxima difusió de la nostra política de qualitat, aquesta està publicada tant a la web com al Taulell d’anuncis del Club en diferents idiomes.

Per a un millor seguiment i control del nostre sistema de Qualitat es duran a terme revisions i auditories que garanteixin el compliment de la nostra Política de Qualitat.

Declaración ambientalCertificados ISO

A l’equip de professionals que trobarà en el Club Nàutic S’Arenal no solament li apassiona el mar, sinó també la seva feina. Per això no estranya el fet que el nostre club hagi obtingut el certificat de qualitat ISO 9001 de mans de la prestigiosa entitat internacional TÜV.

La protecció de l’entorn és un objectiu fonamental en el nostre club i és una cosa que es posa de manifest en resultats tangibles, com l’obtenció del certificat ISO 14001 de protecció ambiental i el programa d’Educació Ambiental per a nins i nines protagonitzat per Tofolet, la mascota del nostre Club.

PARTNERS CNA

C/ Roses, s/n. Llucmajor · 07600 Mallorca · Telf. 971 440 142