Agenda

10 FEBR. AL 05 MARç
VENDA TANCADA

Dissabte, 5 de març, a les 14.00 hores

Els tickets estan a la venda a l'Oficina del Club, a l’Oficina Virtual de la Zona de Socis del CNA i a l’APP.

10 FEBR. AL 26 MARç
VENDA TANCADA

Sábado 26 de marzo, a las 14.00 horas

Los tickets están a la venta en la Oficina del Club, en la Oficina Virtual de la Zona de Socios del CNA y a través de la APP.

PARTNERS CNA

C/ Roses, s/n. Llucmajor · 07600 Mallorca · Telf. 971 440 142